MENU BAR

13/10/16

Giải pháp tưới hồ tiêu

Mô đất ở vùng thấp hay hốc trồng ở vùng cây đóng một vai trò quyết định trong đời sống và năng suất  của cây tiêu. Tiêu thích ẩm mà không úng. Muốn có một mô hay hốc ẩm mà không úng thì mô đất phải có nhiều chất hữu cơ, để được tơi xốp, gia tăng khả năng giữ nước mà lại thoát nước tốt. Do đó mà trong mùa mưa thì mô hay hốc phải không bị đọng nước, gây úng cho bộ rễ.
Tưới gốc cho tiêu
Do đó hàng năm chúng ta nên có kế hoạch tăng dần kích thước của mô hay hốc bằng cách dùng đất mặt tốt, có nhiều chất hữu cơ cộng thêm với phân chuồng, phân rác mục, tro trấu để đắp thêm cho mô hay hốc để gia tăng diện tích hoạt động của bộ rễ, mà kết quả là tiêu sẽ sinh trưởng mạnh mà lại cho năng suất cao.

Việc tưới nước cho tiêu trong mùa nắng là rất quan trọng để giúp cho trái no tròn, thiếu nước trái lép sẽ nhiều và không lớn được, đưa đến năng suất  thấp. Ngoài việc tưới nước việc tủ gốc cho tiêu trong màu nắng để giữ ẩm và khơi ra trong màu mưa để tránh cho tiêu trong màu mưa khỏi bị úng là kinh nghiệm quý báu của nông dân trồng tiêu ở ĐBSCL
Tại các vùng có giới hạn nước tưới (miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên) biện pháp tủ gốc giữ ẩm cũng cho phép tiết kiệm một lượng nước đáng kể. Vật liệu dùng để tủ gốc thường là xác cỏ, thân lá cây, phân xanh, rơm rạ, trấu, tro dừa, than bùn, lá cây rừng, … tuỳ theo hoàn cảnh của từng địa phương. Khi tủ gốc thì chiều dày lớp tủ khoảng từ 5 - 15 cm và khoảng cách gốc tiêu từ 15 - 20 cm. Tiêu thiếu nước trong mùa nắng thường cho năng suất  thấp.
Hiện nay nhiều nơi áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt bởi vì :
Hệ thống tưới nhỏ giọt có nhiều ưu điểm so với các phương pháp tưới khác
1.      Tưới nhỏ giọt giúp tiết kiệm nước:
2.      Tưới nhỏ giọt có tốc độ tưới chậm
3.      Tưới nhỏ giọt kết hợp dùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật
4.      Có thể tưới bằng nước có nồng độ muối cao
Một ưu  điểm rất rõ của hệ thống tưới nhỏ giọt là  có thể dùng nước có hàm lượng muối tương đối cao để tưới. Để cây trồng phát triển tốt nhất, cần duy trì độ ẩm ở vùng rễ trong một khoảng ẩm độ nhất định. Độ  ẩm này tùy thuộc mức độ khó khăn của cây trồng khi hút nước từ trong đất .
Đối với đất rất khô, con số âm càng lớn, đối với đất ở trạng thái bão hòa, trị số bằng zero. Tổng lượng nước tiềm thế trong vùng rễ cây là tổng của tiềm thế matric và tiềm thế osmotric. Vì tiềm thế matric gần bằng zero trong hệ thống tưới nhỏ ( do độ ẩm cao), thành phần tiềm thế osmotric có thể có trị số âm lớn, chỉ rõ hàm lượng muối cao, mà không gây hại cho sự phát triển của cây trồng. Điều này không thể có đối với các cách tưới khác.
5.      Tưới nhỏ giọt giúp Cải thiện chất lượng nông sản
6.      Tưới nhỏ giọt được Áp dụng cho mọi địa hình
7.      Tưới nhỏ giọt và các lợi ích khác: Trong mùa khô hay ở những vùng có khí hậu khô  hạn, hệ thống tưới nhỏ giọt có thể giúp hạn chế được dịch hại ( bệnh và côn trùng) vì lá cây không bị ướt. Với chỉ một vùng đất mặt nhỏ được tưới, các hoạt động đồng áng khác vẫn có thể được tiếp tục trong khí tưới; cỏ dại vì vậy cũng bị hạn chế rõ rệt. Gió không có ảnh hưởng đến sự phân bổ nước, trong khi hệ thống tưới phun thường bị. Hệ thống tưới nhỏ giọt sẽ giúp giảm chi phí lao động rất nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét