MENU BAR

9/10/19

Các định luật đơn giản để đạt mục tiêu mong muốn

Cách nhanh nhất để đến mục tiêu là đi theo đường thẳng. Nhưng vì nhiều lý do hiếm khi bạn làm được như vậy do bạn đi sai đường. 5 định luật đơn giản dưới đây cho phép bạn đạt được mục tiêu mong muốn một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
1.  Định luật đường thẳng

5 định luật đơn giản để đạt mục tiêu mong muốn