MENU BAR

26/2/18

Hướng dẫn thiết kế hệ thống tưới tự động:

HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI TỰ ĐỘNG

Thiết kế đúng chuẩn hệ thống tưới tự động giúp ta mang lại hiệu quả. Vừa giảm chi phí đầu tư ban đầu. Giảm chi phí nhân công tưới tiêu, tiết kiệm lượng nước tưới đáng kể. Tiết kiệm điện năng tiêu thu cho bơm. Vậy việc tính toán thiết kế hệ thống tưới tự động rất quan trọng ngay từ lúc đầu. Bên dưới sẽ giới thiệu thiết kế hệ thống tưới tự động:


Hướng dẫn thiết kế hệ thống tưới tự động: