MENU BAR

11/10/16

Quy trình xử lý nước cấp và xử lý nước thải trên thế giới hiện nay

  1. Ứng dụng trong :
  • Xử lý nước thải : Nước tái sử dụng, xử lý nước và bảo màng siêu lọc trong công nghệ dùng màng sinh học.
  • Xử lý nước uống: Giảm độ đục, loại bỏ các trihalomethanes …
2. Nguồn nước : Hồ chứa, sông, giếng và xử lý thứ cấp tại các nhà máy xử lý nước thải.
 xu-ly-nuoc-cap-bang-loc-tu-dong-azud
Quy trình xử lý nước cấp và xử lý nước

Các bài liên quan :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét