Read more: https://dembuon.vn/threads/code-chong-copy-noi-dung-bai-viet-cam-click-chuot-phai.744.html#ixzz5G1EBZaAM Sàn nhạc nước, đài phun nước, phun nước nghệ thuật, thiết bị tưới, bể bơi: Quy trình xử lý nước cấp và xử lý nước thải trên thế giới hiện nay

11/10/2016

Quy trình xử lý nước cấp và xử lý nước thải trên thế giới hiện nay

  1. Ứng dụng trong :
  • Xử lý nước thải : Nước tái sử dụng, xử lý nước và bảo màng siêu lọc trong công nghệ dùng màng sinh học.
  • Xử lý nước uống: Giảm độ đục, loại bỏ các trihalomethanes …
2. Nguồn nước : Hồ chứa, sông, giếng và xử lý thứ cấp tại các nhà máy xử lý nước thải.
 xu-ly-nuoc-cap-bang-loc-tu-dong-azud
Quy trình xử lý nước cấp và xử lý nước

Các bài liên quan :