MENU BAR

26/4/18

CHI PHÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA

CHI PHÍ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TƯỚI PHUN MƯA

Tổng quan về thiết kế hệ thống tưới phun mưa:

Ngoài phương pháp tưới thủ công, các phương pháp tưới còn lại đều cần được thiết kế, tính toán các thông số cho phù hợp. các phương pháp tưới có dùng ống đều có cùng nguyên lý tính toán trên cơ sở thủy lực đường ống. Xác định diện tích tưới, nguồn nước, nhu cầu nước tưới phù hợp với từng loại cây trồng, địa hình vùng tưới. Từ các thông số này, ta sẽ tính toán hệ thống tưới phun mưa. Đường kính ống chính, ống nhánh, vận tốc nước chảy trong ống, áp lực nước trong ống. Tính chiều dài đường ống, số lượng các béc phun, ống dẫn đến gốc. Đồng thời lập bảng chi phí cắp đặt hệ thống tưới phun mưa. Số lượng các loại vật tư, tính toán chí ít mua vật tư, tiền công xây lắp.
Chi phí lắp đặt hệ thống tưới phun mưa - béc tưới tán lá thấp
Để thiết kế sơ đồ hệ thống tưới phun mưa ta cần quan tâm đến các vấn đề sau: