MENU BAR

17/10/16

quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Sơ đồ quy trình :

Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt
Sơ đồ quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

Các chỉ tiêu yêu cầu :
SttChỉ tiêuĐơn vịGiá trịQCVN 24 -2009
1pH5 – 95 – 9
2BOD5Mg/l200 – 35030
3TSSMg/l120 – 28050
4Sunfua (tính theo H2S)Mg/l1
5Amoni (tính theo N)Mg/l5
6Nitorat NO3- (tính theo N)Mg/l20 – 5530
7FatMg/l15 – 2810
8Tổng các chất hoạt động bề mặt8 – 255
9Phot pho PO43- (tính theo P)Mg/l4 – 86
10ColiformMPN/100ml253
Ảnh công trình :
xu-ly-nc-thai-sh-1
Xem Thêm :

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét